divendres, 13 de maig del 2011

PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPAL 22 DE MAIG 2011

PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ, HOSTALERIA, INDUSTRIA

Estudiar la ubicació d’un PARC TENOLÓGIC com a Zona Industrial.
-          Com a continuació de la Zona Industrial entre Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
-          Com a font de creació de nous llocs de treball.
-          Per diversificar i garantir la viabilitat econòmica del municipi.
-          Assegurar-ne el baix impacte ambiental.
-          Amb un espai que dedicarem a Zona d’oci.

Potenciar Cabrils com a Vila Gastronòmica i Comercial
-       Donant suport i promocionant les Jornades Gastronòmiques i la Mostra, creant programes d’activitats per tal de poder donar vida al sector.
-          Oferint als comerciants activitats formatives per promocionar els seus negocis.
-          Potenciar un pla de renovació per aquells establiments que ho demanin.
-          Facilitar les tasques burocràtiques en l’obertura de nous locals.
-          Activar el comerç mitjançant noves idees: Campanyes publicitàries, Fires al carrer,Carnets botiguers,
-          Nightshoppings....  Donar suport i potenciar el paper de les associacions  de comerciants com a coneixedors de les
        necessitats que tenen.

URBANISME

Treballar per aconseguir el consens de tots els Grups Socials, Culturals, Empresarials i Polítics, per poder dissenyar el futur del nostre poble, per aconseguir l’equilibri entre els serveis que tenim i els que necessitarem, creant els recursos necessaris per poder-los mantenir.
-          Farem reserva de sòl, per la construcció de vivenda protegida.
-          Treballarem per la construcció de CAN BOTELLA,  quan la situació econòmica ho permeti.
-          Arranjarem espais públics amb nous parcs infantils per l’esbarjo i la convivència.
Fer un CABRILS SOSTENIBLE.
-          La riera no pot dividir el municipi. Promoure la connexió amb ponts lleugers.
-          Promoure la recepció de les Urbanitzacions per tal de integrar-les  al municipi.
Potenciar la idea de CABRILS VERD.
-          Utilitzant asfalts sono-reductor en obra nova.
-          Revisar i aprova el Mapa acústic.
-          Polítiques mediambientals potenciades des de l’Administració Local.
-          Utilitzar materials reciclats en la obra pública.

ENSENYAMENT

Treballar per que el conveni amb la Generalitat de la construcció del nou IES es compleixi.
-          Recolzar les Escoles Públiques.
-          Recolzar les AMPAS, Direcció, i Programes d’Ensenyament
-          Potenciar els diferents Batxillerats i instaurar la Formació Professional adaptada a les necessitats dels joves.
-          Col·laborar amb el TECNO CAMPUS DE MATARÓ, per donar orientació universitària i de Cicles Formatius.
-          Treballarem per la interrelació entre l’escola, el treball i l’empresa.
Impulsar projecte Escola d’Hostaleria.
-          Disseny d’un programa formatiu i de col·laboració amb  Restauradors de Cabrils, l’Escola Superior de Restauració de Barcelona, l’Escola de restauració del Maresme, i la Universitat de Nutrició.
-          Dinamitzar la piscina municipal, introduint en el currículum de les escoles la natació.SANITAT

Activar els processos per la  CONSTRUCCIÓ i AMPLIACIÓ de serveis del CAP.
-          Impulsar la creació d’un servei de Ginecòloga, Traumatologia i Urgències.
-          involucra al CAP en les activitats del poble relacionades amb salut: campanyes sobre estils de vida saludable a les escoles, al Casal...
-          Promoure una GUIA d’Urgències, pera una actuació immediata.
-          Estudiar la millor manera de crear un CENTRE, per tal de completar l’oferta de serveis d’atenció a la Gent gran.
-          Potenciar la presencia de desfibril·ladors en els llocs on poden produir-se acumulacions de persones: Casal de la Gent Gran, Policia Municial...

MEDI AMBIENT

Convertir Cabrils, en la porta d’entrada al PARC SERRALADA LITORAL.
-          Fer que l’Arborètum  i la Piscina Municipal siguin equipaments centrals.
-          Organitzar  rutes guiades i organització d’acampades per conèixer millor el territori.
Fomentar la cultura del compostatge domèstic i del consum d’energia responsable.
-         Realització de xerrades informatives sobre consum responsable, per tal de fomentar la reducció en el consum de   gas, electricitat i aigua.
-     Campanyes per reduir la utilització d’envasos d’un sol ús,i substituir les bosses de plàstic per bosses biodegradables en els establiments del poble.
-          Donar  sortida lògica a les restes de poda i de la jardineria que es generen.
-          Proporcionar compostadors a un preu econòmic.
-          Iniciar una campanya de recollida i separació de la fracció orgànica compostable.
Promocionar la creació d’horts domèstics.
Substituir progressivament a la jardineria pública i privada les espècies de baix consum hídric.
-          Potenciació de les espècies autòctones amb menor consum d’aigua.
-          Proporcionar llistat d’espècies recomanables (gespa de secà, pins, alzines...)
-          Ajudar a introduir tècniques de reg que substitueixin les actuals per altres mes eficients.
Gestionar amb eficàcia, el fer complir per part de l’ACA les neteges periòdiques de la Riera.

MOBILITAT

Negociar amb l’empresa CASAS per tenir un transport públic DIRECTE de Cabrils a Mataró i Vilassar de Dalt, per tal de poder-nos traslladar al Hospital i zones diverses, i poder augmentar la mobilitat de les persones.
-          Promoure l’aparcament al centre del poble.
-          Definir horaris i zones de circulació especialment controlades, que facilitin les entrades i sortides de les Escoles i Llar d’Infants.
-          Regular la circulació entorn als parcs infantils del casc urbá per fer-los més segurs.

BENESTAR SOCIAL

Donar ASSESORAMENT LEGAL i suport a les persones amb necessitats especials: Infància, Gent Gran, Minusvàlids, problemes en economies familiars...
-          Creació de FINESTRA ÚNICA, per fer que l’Administració sigui més propera, àgil i ràpida.
-        Dinamitzar la borsa de treball, amb la gestió de currículums i estudiant la possibilitat de crear un Viver d’Empreses.
-          Vetllarem per la prevenció de riscos en infància i adolescència.
-          Recolzarem les iniciatives de les entitats locals que treballen en la cooperació internacional.

GENT GRAN

Fomentar la seva participació i potenciar el seus serveis.
-          Seguir amb el compromís de mantenir les dotacions, per tal de que puguin gaudir plenament del seu espai.
-          Fomentar activitats a través del voluntariat i associacions.
-          Donar suport i acompanyament a les persones amb carències.
-          Promoure un programa per poder adequar els habitatges de la Gent Gran i  de persones amb poca mobilitat.

JOVENTUT

Creació del CENTRE JOVE.
-          Per donar suport en els estudis, orientar-los en al confecció de currículums i en la recerca de feina.
-          Ampliació de horaris de la biblioteca.
Promoure el DIA DELS JOVES.
-         Per què es relacionin amb altres agrupacions del Maresme, i puguin compartir inquietuds en el marc d’una jornada amb activitats.
-       Millorar la infraestructura de l’Altell per tal de fer-lo més atractiu a totes les franges de edats, creant més d’un espai.
-          Potenciar el Poliesportiu com a lloc de trobada dels joves.
-          Organitzar les NITS DE L’ESPORT, com a alternativa d’oci i practica d’esport.
-     Fomentar la cultura participativa i d’intercanvi amb el BANC DEL TEMPS, facilitant les interrelacions entre les diferents Associacions i Entitats.
-          Promourem l’habitatge protegit per els joves.

QUAN SURT LA LLUNA.
-        Promoure activitats per la gent de mitjana edat que disposa de temps lliure al vespre: xerrades, activitat física, cursos, sortides i  facilitar el associacionisme.

DONA

Vetllar perquè a Cabrils no hi hagi situacions de desigualtat per qüestions de sexe en el treball, en les escoles, en el món associatiu, i en la participació ciutadana.
-          Impulsar programes, sobre tot adreçats a la joventut que afavoreixin la convivència entre dones i homes en situació d’igualtat i la eradicació de la violència de gènera.
-          Demanar la complicitat de la ciutadania per fer fora qualsevol acta de violència de gènere i si fos el cas, protegírem aquelles persones que siguin víctimes.

SEGURETAT PÚBLICA

Centralitzar tots els cossos de seguretat i emergència presents en el nostre municipi, en un sol centre d’atenció ciutadana, i crear un protocol de seguretat perquè qualsevol persona sàpiga com reaccionar davant d’una situació d’emergència.
-      Promoure que la Policia Local sigui percebuda per la ciutadania com a força assistencial en totes les seves vessants.
-          Optimitzar el recursos existents al municipi per tal d’arribar a totes les urbanitzacions.
-         Conscienciar a la població de que la seguretat pública i el civisme és una responsabilitat de tothom, a través de cursos i seminaris a les Escoles i al Casal de la gent Gran.
-          Impulsar la coordinació de la Policia i del Serveis Socials, per detectar el casos de violència de gènera, familiar.....
-          Sol·licitar el desplegament del Mossos d’Esquadra.
-          Promoure les normes d’una convivència col·lectiva respectuosa.
-          Actuarem contundentment contra l’incivisme i els delictes.

CULTURA

Creació de RADIO CABRILS.
-          Portada per persones del Municipi.
-          Crear espais de participació d’activitats compartides amb l’Escola de música i amb les Escoles del poble.
-          Promocionar les Entitats Socials i les Associatives ja existents.
-        Col·laborar amb el Festival de Música Clàssica, i donar un nou impuls als Concerts de Grups Joves, Concerts de Jazz, Corals....
-          Organitzar les NITS D’ESTIU: cinema a la fresca, debats interculturals en diferents idiomes , nits de poemes....
-          Recuperar festes de la Cultura popular i tradicional.
-          Potenciar els artistes locals.

ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA

Fomentar l’ús dels Equipaments Esportius per la pràctica d’activitats físiques a totes les edats..
-          Establir programes de col.laboració amb els clubs ja existents que vulguin participar.
-          Elaborar la guia de instal·lacions esportives.
-          Establir un programa esportiu i formatiu per els escolars del poble.

GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT

Racionalitzar i agrupar tasques administratives per reduir costos, utilitzant aquest recursos alliberats per desenvolupar noves iniciatives.
-          Telèfon d’informació les 24 h. del dia, per poder atendre les consultes dels ciutadans.
-          Ampliació dels tràmits administratius per Internet.

divendres, 6 de maig del 2011

SOM CABRILS, és la nova Agrupació Municipal

Ens hem constituït perquè creiem en CABRILS i en les seves PERSONES, i tenim el convenciment que podem aportar un nou aire al nostre municipi.

Tenim l’oportunitat de projectar com volem i com serà el CABRILS del FUTUR,  i com podem generar recursos suficients per tal de cobrir la falta d’infraestructures actuals i aconseguir la qualitat de vida que tots volem: UN  CABRILS SOSTENIBLE.

SOM CABRILS, treballarà per aconseguir el consens entre tots el GRUPS SOCIALS, CULTURALS, EMPRESARIALS i POLITICS, per tal de poder dissenyar aquest futur, i aconseguir l’equilibri entre els serveis que tenim i els que necessitem, i crear els recursos necessaris per poder-los mantenir, des de la proximitat a les persones.

Som clars i transparents. Defensem el nostre projecte, i estem disposats a dur-lo a terme amb PARTICIPACIÓ i DEMOCRÀCIA.

Per això demanem el vostre suport


SOM CABRILS
Podeu consultar el programa de govern complet al web (a partir del 8 de maig)

Telèfon: 606.12.89.57